Projekt Od finanční gramotnosti k udržitelné spotřebě

Projekt Od finanční gramotnosti k udržitelné spotřebě CZ.1.07/1.1.05/04.0032 je financován z prostředků Evropského sociálního fondu (z 85 %) a z prostředků státního rozpočtu České republiky (z 15 %)

Doba realizace projektu: 1.9.2011 – 31.12.2012
Zadavatel: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
Zprostředkující subjekt: Královéhradecký kraj

Stručný obsah, cíl a výstupy projektu
Projekt reaguje na nedostatečnou připravenost absolventů SŠ řešit situace každodenního finančního života (související se zvyšující se mírou zadlužování domácností). Projekt si klade za cíl zvýšit schopnost řešit každodenní otázky z oblastí rodinných financí, daní, půjček, investic atd., ale zároveň ukázat studentům, že environmentálně šetrnými vzorci spotřebního chování mohou ušetřit i finančně. Cílovou skupinu představují studenti středních škol. Cíle bude dosaženo navržením, vytvořením, otestováním a uvedením do praxe e-learningového portálu s interaktivními výukovými pomůckami s podporou ICT, který zvýší kvalifikaci studentů středních škol prostřednictvím moderní formy vzdělávání. Interaktivní pomůckou rozumíme balíček produktů na 2-3 vyučovací hodiny, který bude pokrývat jednu z uvedených oblastí s využitím některého z následujících nástrojů: modely, hry, soutěže, simulace, a bude doplněn metodikou pro učitele.

Výstupem projektu bude e-learningový portál s výukovými materiály na celkem 20-30 vyučovacích hodin. Portál bude přístupný všem středním školám v Královehradeckém kraji (po předchozím přihlášení do e-learningové aplikace na základě přidělených přístupových hesel).

Předběžný popis jednotlivých kapitol e-learningového portálu: každá kapitola bude v rozsahu cca 2-3 vyuč. hod.

 • Moje první práce (zaměstnanec vs. OSVČ, výhody a nevýhody, právní prostředí, pracovní smlouvy)
 • Moje první výplata (hrubá a čistá mzda, zákonné odvody, daňová optimalizace, zaměstnanecké výhody vs. vyšší plat)
 • Moje první bydlení I. (nájem, podnájem, vlastní bydlení, hypotéka, právní úprava bydlení)
 • Moje první bydlení II. - šetřím peněženku i ŽP (možnosti snížení nákladů na bydlení prostřednictvím energetických úspor a inovací, různých druhů zdrojů vytápění)
 • Moje první půjčka (spotřebitelský úvěr, kontokorent, ručení a ručitel, úrokové sazby a poplatky, způsoby splácení)
 • Moje spoření (jak spořit, kam peníze ukládat, čeho se vyvarovat)
 • Moje dojíždění do práce/cestování (výběr lokality bydlení ve vztahu k trhu práce, výběr vhodného dopravního prostředku s ohledem na ŽP a osobní finance)
 • Moje investice (jaký objem z úspor investovat, výnosy z investice vs. náklady obětované příležitosti, do čeho investovat - nemovitosti, šperky a jiné cennosti, cenné papíry, investiční fondy)
 • Můj rodinný rozpočet aneb kolik peněz mě stojí měsíc života (relace mezi příjmy a výdaji rodiny, celkové životní náklady - na bydlení, stravu, ošacení, dopravu atd., tvorba úspor, typy bankovních účtů)
 • Můj environmentální účet aneb jaký je dopad mého spotřebního chování na ŽP (představení koncepce ekologické stopy, spojitost mezi ekonomickým a environmentálním chováním, udržitelná spotřeba)
 • Žádosti o vytvoření přístupových údajů zasílejte na e-mail krylova@ireas.cz.
  Žádosti musí obsahovat název školy, jméno a emailovou adresu vyučujícího. Následně bude vygenerováno přihlašovací jméno (login) a heslo. Přístupové údaje se zadávají do políček Login a Heslo.